Andrzej Stoff

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Andrzej Stoff
Stoff.jpeg
Data i miejsce urodzenia 2 września,1947
Wąbrzeźno
Narodowość Polska


Andrzej Stoff -ur. 2 września 1947 w Wąbrzeźnie (woj. toruńskie). W latach 1965-1970 studiował polonistykę na UMK w Toruniu. Od 1970 zatrudniony w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMK, od 1978 jako adiunkt. Doktoryzował się w 1977 na podstawie pracy Odmiany powieści fantastycznonaukowej w twórczości Stanisława Lema. Autor szkiców i artykułów z zakresu teorii dzieła literackiego i poetyki powieści historycznej. W latach 1975-1985 opublikował wiele rozpraw i artykułów dotyczących historii i teorii science fiction (m.in. twórczości Stanisława Lema, Sygurda Wiśniowskiego, Antoniego Słonimskiego; metod i wzorców obrazowania w SF), zamieszczonych na łamach „Acta Universitatis Nicolai Copernici", „Przeglądu Humanistycznego", „Astronautyki", „Akcentu". W 1991 uzyskał habilitację. W latach 1980-89 był przewodniczącym Koła Oddziałowego NSZZ „Solidarność” Filologii i Wydawnictw. Od 1994 jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMK, od 1995 kieruje Zakładem Teorii Literatury. 24 kwietnia 2008 r. Andrzej Stefan Stoff został mianowany profesorem nauk humanistycznych (akt nominacyjny odebrał z rąk Prezydenta RP 30 lipca).

Recenzje utworów SF ogłaszał również w „Miesięczniku Literackim", „Twórczości", „Astronautyce", „Kulturze", „Życiu Literackim", „Pomorzu". W 1983 ukazała się jego praca Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema (PWN, Prace Wydziału Filozoficzno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu).

Andrzej Stoff jest także autorem prozy SF. Debiutował w 1969 opowiadaniem "Przejazdem przez Itakę" na łamach grudniowego numeru „Młodego Technika". Swoje utwory zamieszczał w „Młodym Techniku" oraz w antologiach: Wołanie na Mlecznej Drodze (NK, W. 1976); Drugi próg życia (NK, W. 1980).

Opowiadania Andrzeja Stoffa stanowią przykład prozy refleksyjnej, poetyckiej, dla której konwencja SF jest tylko sposobem uogólnienia tematyki społecznej i psychologicznej. Jest to zarówno literatura ostrzegająca przed antropocentrycznymi uproszczeniami „hominis futuri" wkraczającego w kosmos (Nowa Ziemia: „Młody Technik 1978 nr 2), jak i nastrojowa opowieść o człowieku, jego przeżyciach, emocjach, sposobach obserwacji świata "Kiedy gwiazda umiera", w antologii Wołanie na Mlecznej Drodze, 1976).

Opowiadania

Nonfiction

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony