Droga do szaleństwa

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Droga do szaleństwa

H. P. Lovecraft
The Transition of H. P. Lovecraft: The Road to Madness

Droga do szalenstwa.jpg
Droga do szaleństwa
Język oryginału angielski
Forma zbiór opowiadań
Pierwsze wydanie 1996
I wydanie polskie 2004
Wydawca Zysk i S-ka
Przekład Robert Lipski
Autor okładki Dariusz Jasiczak
Ilustracje Zalibarek
ISBN 8372985685


Zawartość zbioru

 • Przed­mowa: Wcze­sne opo­wia­da­nia  —  August Der­leth
 • Bestia w jaskini (The Beast in the Cave)
 • Alche­mik (The Alche­mist)
 • Poezja i bogo­wie (Poetry and the Gods) (współ­au­torka: Anna Helen Crofts)
 • Ulica (The Street)
 • Prze­miana Juana Romero (The Trans­i­tion of Juan Romero)
 • Księga (The Book)
 • Dagon (Dagon)
 • Gro­bo­wiec (The Tomb)
 • Pamięć (Memory)
 • Biały Sta­tek (The White Ship)
 • Arthur Jer­myn (The White Ape, inny tytuł: Arthur Jermyn lub: Facts Con­cer­ning the Late Arthur Jer­myn and His Family)
 • Świą­ty­nia (The Temple)
 • Prze­ra­ża­jący staruch (The Ter­ri­ble Old Man)
 • Peł­za­jący Chaos (The Craw­ling Chaos) (współ­au­torka: Wini­fred V. Jackson)
 • Drzewo (The Tree)
 • Księ­ży­cowe moczary (The Moon-Bog)
 • Reani­ma­tor (Her­bert West — Reanimator)
 • Przy­cza­jona groza (The Lur­king Fear)
 • Festyn (The Festival)
 • Nie­na­zwane (The Unna­ma­ble)
 • Uwię­ziony wśród fara­onów (Imprisoned with the Pharaohs, lub: Under the Pyramids) (współ­au­tor: Harry Houdini)
 • Prze­klęty dom (The Shun­ned House)
 • On (He)
 • Kosz­mar w Red Hook (The Hor­ror at Red Hook)
 • Zimno (Cool Air)
 • Nathi­cana (Nathicana) - wiersz
 • W górach szaleństwa (At the Moun­ta­ins of Madness)
 • W murach Eryksu (In the Walls of Eryx) (współ­au­tor: Ken­neth Sterling)
 • Zły duchowny (The Evil Clergyman)
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony