Grawitacja

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
LEKSYKON FANTASTYKI
science


Grawitacja (ciążenie powszechne) - jedno z czterech oddziaływań podstawowych, będące zjawiskiem naturalnym polegającym na tym, że wszystkie obiekty posiadające masę oddziałują na siebie wzajemnie przyciągając się.

We współczesnej fizyce grawitację opisuje ogólna teoria względności. Oddziaływanie grawitacyjne jest w niej skutkiem zakrzywienia czasoprzestrzeni przez różne formy materii. W życiu codziennym prostsze prawo powszechnego ciążenia, które zostało sformułowane przez Newtona, jest wystarczające do opisania efektów grawitacji na otaczający ludzi świat.

Ciążenie w pobliżu masy

Prawo powszechnego ciążenia, sformułowane przez Izaaca Newtona głosi, że:

Między dowolną parą ciał posiadających masy pojawia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej ich środki mas, a jej wartość rośnie z iloczynem ich mas i maleje z kwadratem odległości.

Kiedy znajdujemy się na powierzchni planety, odległość od środka ciężkości jest dużo większa niż wysokość, na której możemy się przemieszczać. W takiej sytuacji można założyć, że pole grawitacyjne jest jednorodne. Z prawa powszechnego ciążenia oraz II zasady Dynami wynika, że każde ciało w takim polu ciała podlegać będą przyspieszeniu grawitacyjnemu g, równemu natężeniu pola w danym miejscu.

W przypadku Ziemi wartosc przyspieszenia wynosi:

g=9,81 m/s2

Zobacz też:

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony