Józef z Arymatei

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
LEKSYKON FANTASTYKI
fiction
William Blake, Józef z Arymatei pośród skał Albionu, 1773
JÓZEF Z ARYMATEI – w tradycji chrześcijańskiej bogaty mężczyzna, który pogrzebał ciało Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu, postać Józefa z Arymatei pojawia się w legendach arturiańskich.

Pierwsza wzmianka o Józefie z Arymatei pojawia się u Roberta de Boron. Józef miał zebrać krew ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa do kielicha, czyli Graala. Ów kieliech był tym samym z którego Jezus Chrystus korzystał podczas Ostatniej Wieczerzy. W utworach, będących kontynuacją, tworzącego przez tworzącego przed Robertem de Boron, utworu Chrétiena de Troyes, Graal jest kieliechem w którym Józef miał zebrać krew ukrzyżowanego Chrystusa. Wątek ten odnajdziemy w Kontynuacji Gowena, Manessiera a także późniejszym Perlesvausie.

Robert de Boron historii Józefa nie kończy na powyższej wzmiance. Józef miał zostać, zaraz po wspomnianym wydarzeniu, aresztowany. Podczas pobytu w lochach Józefowi objawił się zmartwychwstały Chrystus. Przy życiu utrzymywał natomiast Józefa Graal. Miał on poznać jego tajemnicę. Uwolniony przez cesarza Wespazjana, wraz z towarzyszami, wyjechał i w końcu trafił do Brytanii. Podobno w tamtym czasie doszło do jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Syn Józefa z Arymatei wykonał Okrągły Stół – na jego właśnie wzór miał być wykonany stół dla króla Artura. Przy stole tym jedno miejsce było puste. Miało to podwójne znaczenie. Z jednej strony symboliozwało zdrajcę, Judasza, z drugiej przeznaczone było dla wybrańca, któremu dane będzie poznać tajemnicę Graala.

Od Józefa z Arymatei wywodzi się rodowód Króla Rybaka, strażnika Graala. U Roberta de Boron szwagrem Józefa jest Bron. On właśnie zostaje Królem Rybakiem, opiekunem Graala a po nim funkcję tą przejmują jego następcy. Podobnie jest to przedstawione w cyklu wulgaty, gdzie Bron jest również wymieniony jako bliski krewny Józefa. Przy czym przez jakiś czas funkcję opiekuna Graala, Króla Rybaka pełni Jozefat, syn Józefa. Z Józefem spokrewnieni będą także poszukiwacze Graala. Parsifal przez matkę u Geberta de Montreuil i w Perlesvausie. Dziadkiem Galahad w cyklu post wulgaty i u Thomasa Malory’ego będzie Pelles.

Z Józefem z Arymatei wiąże się również Glastonbury. Na tamtejszym wzgórzu, zwanym Wzgórzem Kielicha (Chalice Hill) miał zostać zakopany Graal. Z kolei na sąsiednim, Wzgórzu Zmęczenia (Wearyall Hill), wbita w ziemię przez Józefa laska zakwitła. On również wybudował pierwszy chrześcijański kościół na tych ziemiach.

Literatura

  • Hauf M., Drogi do świętego Graala, Wrocław 2004.
  • Sacha-Piekło M., Zaświaty i krainy mityczne, Kraków 1999.
  • Matthews J., Matthews C., Mitologia Wysp Brytyjskich, Poznań 1997.
  • Encyclopedia Mythica, b.d., http://www.pantheon.org/.
  • Encyclopedia Britannica, b.d., http://www.britannica.com/.
  • Tomicka J., Tomicki R., Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa 1975.

(aut. Izabela Ozga)

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony