Katarzyna Gadomska

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Katarzyna Gadomska
Katarzyna Gadomska.jpg
Narodowość Polska


Katarzyna Gadomska, Dr hab., pracownik naukowy Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, fantastoznawca. W 1997 ukończyła studia magisterskie w swojej macierzystej jednostce, obroniła pracę magisterską (napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Wandzioch) poświęconą analizie motywu szaleństwa w wybranych opowiadaniach fantastycznych francuskich pisarzy dziewiętnastowiecznych.

Następnie, w roku 2001 obroniła pracę doktorską (napisaną również pod kierunkiem prof. dr hab. M. Wandzioch) z dziedziny fantastyki naukowej i fantasy w literaturach anglo i francuskojęzycznych. Na kanwie pracy doktorskiej, została opublikowana monografia pt. Science-fiction et fantasy comme merveilleux contemporain (Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2002). W 2013 roku, Katarzyna Gadomska otrzymała stopień naukowy dr hab. nadany przez Uniwersytet Śląski, podstawą jego nadania stała się monografia pt. La prose néofantastique d’expression francaise aux XXe et XXIe siècles[1] oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych, poświęconych problemom szeroko rozumianej fantastyki ( horroru, grozy, fantastyki naukowej, fantasy, gore), opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Obecnie, Katarzyna Gadomska kontynuuje swoje prace nad fantastyką, jest też promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich z tego zakresu.

Artykuły

 1. L'évolution du thème du fantôme dans le récit fantastique du XVIIIe au XXe siècle in: Dialogues Francophones no. 5-6 (Pod redakcją. M. Gyurcsik), Timisoara, Rumunia, 2000, str. 89-105.
 2. Histoire et genres fantastiques populaires in: Le roman de l'histoire dans l'histoire du roman (Pod redakcją A. Abłamowicza), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, str. 332-245.
 3. La science-fiction comme littérature fin de siècle in: Approches du texte, aspects méthodologiques en linguistique et en littérature. (Pod redakcją J. Radimskiej) Opera Romanica 2, Editio Universitatis Meridionalis, Ceske Budejovice, 2001, str. 297-312.
 4. Le fantastique clinique dans les récits de l'étrangeté psychique de Guy de Maupassant in: Studia Romanica Posnaniensia XXVII (Pod redakcją W. Malinowskiego), Poznań 2001, str.11-23.
 5. Le chronotope dans les récits de H. P. Lovecraft in: Studia Romanica Posnaniensia, XXXI (Pod redakcją W. Malinowskiego), Poznań 2004, str. 35-48.
 6. La nouvelle fantastique au XXe siècle: le cas de Jean-Pierre Andrevon in: Echo des Etudes Romanes, Vol.1Num.2, Ceske Budejovice 2005, str. 63-73.
 7. Jeu de la lumière et de l'ombre dans la science-fiction francophone in « Le clair- obscur dans les littératures en langues romanes » (Pod redakcją M. Wandzioch), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005, str. 218-225.
 8. La nouvelle fantastique au XIXe siècle: le jeu de l'ambiguïté et du non-dit in: Frankofoni, numéro 18 (Pod redakcją T. Inala), Ankara 2006, str. 253-264.
 9. La nouvelle fantastique au XXe siècle: le charme trouble du mystère et du non-dit in: « Le dit et le non-dit » (Pod redakcją K. Jarosza), Romanica Silesiana, Wyd. UŚ, Katowice 2006, str. 57-63.
 10. Les Frankenstein de J. -C. Carrière: entre le roman de M. Shelley et les films de J. Whale in: « Quelques aspects de la réécriture », (Pod red. M. Wandzioch), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, str. 226-233.
 11. Humor a fantastyka: przypadek Marcela Ayméin: „Odcienie humoru” vol. 1/1, (Pod red. A. Kwiatkowskiej i S. Dżereń-Głowackiej), Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 2008, str. 197-203.
 12. L'art de séduire et d'aimer dans le récit fantastique du XXe siècle in: « L'art de séduire dans la littérature française », (Pod red. K. Modrzejewskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, str. 303-309.
 13. Le gore: du cinéma à la littérature » in: « La littérature et les arts, Romanica Silesiana nr 3, (Pod redakcją K. Jarosza), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, str. 120-131.
 14. Le chronotope science-fictionnesque: quelques remarques sur les rapports temps /espace dans la science-fiction. in: Frankofoni nr 21 (Pod redakcją T. Inala), Ankara 2009, str. 393-402.
 15. Le néofantastique: un jeu avec le fantastique traditionnel? in: « Les jeux littéraires », Romanica Silesiana nr 4 (Pod redakcją K. Jarosza), Katowice 2009. str. 40-52.
 16. L'image de la femme dans le néofantastique de langue française in: Echo des études romanes, Ceske Budejowice, 2009, vol. V/Num. 1-2, str. 77-88.
 17. Les objets dans le nouveau fantastique d’expression française in: Frankofoni nr 22 (Pod redakcją T. Inala), Ankara, 2010, str 419-427.
 18. Le néofantastique: entre la transgression et l'esprit conservateur in: « Les transgressions, Romanica Silesiana 5 (Pod redakcją K. Jarosza), Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, str.195-207
 19. Les images de la ville dans le récit néofantastique de langue française in: Frankofoni nr 23 (Pod redakcją T. Inala), Ankara 2011, str. 293-300.
 20. Le fantastique et le phénomène des livres que l'on n'a pas lus: le cas de Qu'était-ce de Fitz James O'Brien et du Horla de Guy de Maupassant. in: Autour des livres que l'on n'a pas lus. Cahiers ERTA tome 2. (Pod redakcją T. Swobody, E. Wierzbowskiej et O. Wrońskiej). FRUG, Sopot 2011, pp.169-176.
 21. La condition humaine dans le récit néofantastique d'expression française. in: « La condition humaine dans la littérature française et francophone ». (Pod redakcją K. Modrzejewskiej). Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2011, pp. 375-382.
 22. Quelques remarques sur les métamorphoses du nouveau fantastique d'expression française in: Métamorphoses de l'insolite dans la littérature d'expression française du XVIIIe au XXIe siècle, (Pod redakcją M. Wandzioch). Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. Katowice, 2012, str. 80-107.
 23. Francuskojęzyczna nowa fantastyka próbą redefinicji gatunku? in: Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze. (Pod redakcją J. Kornahausera, D. Zając). Kraków, Scriptum, 2012, str. 39-50.
 24. Querelles des fantastiqueurs: le problème de polyvalents motifs fantastiques et de leurs anastomoses à l’exemple de Lokis de Prosper Mérimée. in: «Controverses littéraires », Romanica Silesiana nr 7, (Pod redakcją K. Jarosza), Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2012, str. 49-58.
 25. Le néofantastique belge: le cas d’Anne Duguël. Existe – il un fantastique au féminin, un fantastique « gender », un fantastique féministe? in: Frankofoni nr 25 (Pod redakcją T. Inala), Ankara, 2013, str. 213-225.
 26. Współczesna fantastyka rosyjska i jej tendencje rozwojowe: przypadek Anny Starobiniec. In: Przegląd Rusycystyczny nr 13 (pod redakcją P.Fasta), „Fantastyka rosyjska dawniej i dziś” (pod red. A.Polaka, I.Zawalskiej), Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013, str. 49-75
 27. Le gore : la poétique du sang in: Le sang. The blood (numer specjalny New Zealand Journal of French Studies. Pod redakcją F. Grenadier-Klijin, University of Massey, Nowa Zelandia, J. Anderson, University of Victoria, Kanada).
 28. Le motif du voyage dans le récit fantastique de Théophile Gautier in : Agapes Francophones. Université de l’Ouest de Timisoara. (Pod redakcją Malita Ramona).
 29. Post i transhumanistyczne wizje człowieka we francuskojęzycznej fantastyce: tradycyjnej i „nowej”. in: monografia zbiorowa Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny (Pod redakcją: J.Tymieniecka-Suchanek. Wydawnictwo UŚ, Katowice).
 30. Sur quelques figures diaboliques choisies dans le récit fantastique de Théophile Gautier in Kwartalnik Neofilologiczny, Wydział Nauk Humanistyczynch i Społecznych PAN, zeszyt 4/2013, str. 417-429
 31. Współczesna fantastyka rosyjska i jej tendencje rozwojowe: przypadek Anny Starobiniec Fantastyka rosyjska dawniej i dziś
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony