Związek Stowarzyszeń Fandom Polski

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
LEKSYKON FANTASTYKI
Słownik fanowski


'Związek Stowarzyszeń "Fandom Polski" (ZSFP) to powstała 13 stycznia 2001 organizacja zrzeszająca kluby i stowarzyszenia miłośników fantastyki w Polsce. ZSFP koordynuje organizację Polconów oraz opiekuje się Nagrodą Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla.

Obecnie w skład ZSFP wchodzą:

Celem związku jest ułatwianie realizacji wspólnych celów wchodzących w jego skład Stowarzyszeń Członkowskich i wspieranie klubów pozostających ze względów formalnych (np. Stowarzyszeń zwykłych) poza związkiem we wszystkich działaniach związanych z organizowaniem Polconu.

Najwyższą władzą związku jest Rada Fandomu która zbiera się trzy razy do roku na Nordconie, Seminarium Literackim oraz Polconie. Rada Fandomu powołuje zarząd i komisje rewizyjną. Kompetencje tych organów są jednak ograniczone. Warto zaznaczyć, że Związek nie posiada uprawnień kierowniczych w stosunku do Stowarzyszeń członkowskich.

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony