Po drugiej stronie. Weird fiction po polsku

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Po drugiej stronie. Weird fiction po polsku

red. Stanisław Żuławski

Po drugiej stronie.jpg
Język oryginału polski, angielski
Forma opowiadania
Pierwsze wydanie 2013
I wydanie polskie 2013
Wydawca Agharta
Przekład Mateusz Kopacz
Autor okładki Jakub Przetocki, grafika Ryszard Wojtyński
Ilustracje Julianna Mateja
Oprawa miękka
ISBN 978-83-933028-8-8

Pionierska na rynku polskim pozycja poświęcona w całości weird fiction, czy jak zwykło się tłumaczyć nazwę tego gatunku - opowieści niesamowitej. Antologia ta dedykowana jest klasykom tego gatunku: Stefanowi Grabińskiemu, H.P. Lovecraftowi i Thomasowi Ligottiemu.Większość opowiadań wyłoniona została na drodze konkursu organizowanego przez wydawnictwo Agharta i portale Carpe Noctem i HPLovecraft. Obszerny wstęp. Opowiadania utrzymane w konwencji niedopowiedzenia, niesamowitości i grozy.Teksty krytyczne mistrzów gatunku.

Spis tre­ści:

 1. Przed­mowa - Sta­ni­sław Żuławski
  1. Wstęp - Michał Budak
  2. Filo­zo­fia weird fic­tion - Paweł Mateja
  3. Czy weird fic­tion to lite­ra­tura poważna? - Mate­usz Kopacz
  4. Współ­cze­sne weird fic­tion w kra­jach anglo­sa­skich - Sła­wo­mir Wielhorski
 1. OPOWIADANIA:
tytuł opowiadania tytuł oryginalny cykl autor przekład
Trzy noce Tri noczi Leonid Andriejew Przemysław Musiałowski
Serce kolei Łukasz Orbitowski
Rubieżyca Tomasz Połoński
Wspólna podróż Renata Majgier
Ogniomistrz Rafał Chojnacki
Maszynista Tomasz Fenske
Paznokcie Łukasz Wesołowski
Uśmiech Zuzy Ryszard #Wojtyński
Fikcja na ulicy Krzywej Paweł Mateja
Kłębowisko Dawid Kain
Wojna Wojciech Gunia
Dualizm Kazimierz Kyrcz
Żart Mikołaj Zalewski
Snienie Mateusz Kopacz
Żegnaj Melhizabet Bartosz Orlewski
Pocztówki z głębi Marcin Podlewski
Cień pośród gwiazd Michał Leszczyński
Opowieść o Lasocie Jakub Łakomy
W labiryncie Sapmi Magdalena Knedler
21.XII.2012 Krzysztof T. Dąbrowski
Język aniołów Marcin Knoppek


 • TEKSTY TEORETYCZNE:
 ## O fan­ta­styce i meta­fan­ta­styce - Ste­fan Grabiński
 ## List do Zealii Brown Reed Bishop, 5 czerwca 1927 - H.P.Lovecraft
 ## List do Cathe­rine L. Moore, maj 1935 - H.P.Lovecraft
 ## List do E. Hof­f­manna Price’a, 28 wrze­śnia 1935 -H.P.Lovecraft
 ## List do Fritza Leibera, 9 listo­pada 1936 - H.P.Lovecraft
 ##Uwagi w tema­cie pisa­nia hor­roru (opo­wia­da­nie) - Tho­mas Ligotti
 • NOTY AUTORSKIE
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony