Pomoc:Tabele

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Hasła Wikipedii mogą zawierać tabele prezentujące różnorodne dane. Do ich tworzenia można użyć znaczników języka (X)HTML (nie zalecane), jak np. <table>, <tr>, <td>, <th> czy <caption>. Jeśli umiesz tworzyć tabele w HTML, zajrzyj do sekcji Informacje dla osób znających znaczniki (X)HTML.

Zalecane jest używanie specjalnych znaczników składni wiki wprowadzonych przez Magnusa Manske. Znaczniki tej składni w większości wypadków muszą zaczynać się od początku nowej linii.

Spis treści

Tabela w przykładach

Wersja podstawowa

{|
| kolumna 1, wiersz 1
| kolumna 2, wiersz 1
|-
| kolumna 1, wiersz 2
| kolumna 2, wiersz 2
|}

Powyższy kod utworzy prostą tabelę bez zarysowanych krawędzi:

kolumna 1, wiersz 1 kolumna 2, wiersz 1
kolumna 1, wiersz 2 kolumna 2, wiersz 2

Zalecany kod tabeli

Tabele powinny być skromne, wyraźne i jednolite. Polecenie class="wikitable" ustawia zalecany styl tabeli. Zastosowanie klasy wikitable powoduje, że tabelka jest schludnie sformatowana – z subtelną ramką i standardowym wyróżnieniem pól poprzedzonych wykrzyknikiem (pola nagłówkowe), domyślnie wyrównana po lewej:

{| class="wikitable"
! kolumna 1, wiersz 1
! kolumna 2, wiersz 1
|-
| kolumna 1, wiersz 2
| kolumna 2, wiersz 2
|}

...co daje:

kolumna 1, wiersz 1 kolumna 2, wiersz 1
kolumna 1, wiersz 2 kolumna 2, wiersz 2

Wyrównywanie tekstu

Jak widać z przykładów w sekcjach poprzednich, domyślnie (bez podania parametrów) zwykłe komórki są wyrównywane do lewej.

Oto wyrównywanie parametrem:

{| class="wikitable"
! Nagłówek kolumny nr 1
! Nagłówek kolumny nr 2
! Nagłówek kolumny nr 3
|-
| style="text-align:right" | do prawej
| style="text-align:center" | wyśrodkowane
| style="text-align:left" | do lewej
|}

... co daje:

Nagłówek kolumny nr 1 Nagłówek kolumny nr 2 Nagłówek kolumny nr 3
do prawej wyśrodkowane do lewej

Oto użycie wyrównania raz i tylko raz w nagłówku, gdy chcemy sformatować całą tabelę (lub większość komórek) tak, aby wszystkie były np. wyrównane do prawej:

{| class="wikitable" style="text-align:right"
! Nagłówek kolumny nr 1
! Nagłówek kolumny nr 2
! Nagłówek kolumny nr 3
|-
| to do prawej
| i to do prawej
| i to
|}

...co daje:

Nagłówek kolumny nr 1 Nagłówek kolumny nr 2 Nagłówek kolumny nr 3
to do prawej i to do prawej i to

Przykładowe ustawienie wyrównania tekstu raz na nagłówku dla całej tabeli, z wyjątkami w poszczególnych komórkach:

{| class="wikitable" style="text-align:right"
! Nagłówek kolumny nr 1
! Nagłówek kolumny nr 2
! Nagłówek kolumny nr 3
|-
| to do prawej
| i to do prawej
| style="text-align:left" | a to do lewej
|}

...co daje:

Nagłówek kolumny nr 1 Nagłówek kolumny nr 2 Nagłówek kolumny nr 3
to do prawej i to do prawej a to do lewej

Użycie szablonu dla liczb

W przypadku, gdy tekst w komórce przedstawia liczbę, do jego wyrównywania pomocny może być szablon {{L}}. Opis jego stosowania jest zamieszczony tutaj: Szablon:L/opis.

Nie należy jednak nadużywać tego szablonu, ponieważ powoduje on zarówno wolniejsze przetwarzanie strony, jak i to, że kod strony znacznie się wydłuża!

Tabela z tytułem

Jeżeli chcemy, aby pojawił się tytuł tabeli nad nią, używamy kodu |+

{| class="wikitable" style="text-align:right"
|+ Tytuł tabeli. Pojawia się bez ramki
nad tabelą i jest wycentrowany
! Pierwsza kolumna
! Druga kolumna
|-
| Komórka 1, wiersz 1
| Komórka 2, wiersz 1
|-
| Komórka 1, wiersz 2
| Komórka 2, wiersz 2
|-
| Komórka 1, wiersz 3
| Komórka 2, wiersz 3
|-
| Komórka 1, wiersz 4
| Komórka 2, wiersz 4
|}

...co daje:

Tytuł tabeli. Pojawia się bez ramki nad tabelą i jest wycentrowany
Pierwsza kolumna Druga kolumna
Komórka 1, wiersz 1 Komórka 2, wiersz 1
Komórka 1, wiersz 2 Komórka 2, wiersz 2
Komórka 1, wiersz 3 Komórka 2, wiersz 3
Komórka 1, wiersz 4 Komórka 2, wiersz 4

Kolory komórek

We współczesnych komputerach nie ma w praktyce ograniczeń co do wyboru kolorów [1]. W starszych niektóre barwy mogą zostać zastąpione zbliżoną lub wyświetlić się ziarniście (zob. dithering). W skrajnych wypadkach, szczególnie, gdy barwy tła i koloru tekstu mają zbliżoną jasność, może się zdarzyć, że kolor tła i tekstu będzie identyczny. Barw o zbliżonej jasności należy unikać również ze względu na osoby z zaburzeniami postrzegania barw.

W większości wypadków powinno się stosować wypracowane zestawienia kolorystyczne np. tabel z class="wikitable", co pomaga zachować spójny wygląd i ułatwia globalne zmiany. W wypadku konieczności wyróżnienia komórek w szczególny sposób, powinno się stosować barwy z tabelek w Pomoc:Kolory. Wprawdzie nie daje to zupełnej pewności do stabilnego wyglądu na różnych komputerach, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nowe przeglądarki nie wyświetlą ich źle. Zawsze należy przy tym pamiętać, aby nie bić czytelników po oczach.

Kolorowanie komórek

Żeby uzyskać różne barwy tła komórek, wstawiamy przed każdą komórką style="background-color:LightSteelBlue"|, zamiast LightSteelBlue wpisując odpowiednią nazwę koloru (lista rozpoznawanych nazw podana jest w Pomoc:Kolory). Można również podać barwę jako kombinację trzech szesnastkowych liczb podających jasność poszczególnych składowych koloru (czerwony, zielony, niebieski) z obowiązkowym znakiem "#" przed liczbą np. style="background-color:#ff0000"|. Dodatkowo można stosować zapis skrócony, podając jedną szesnastkową cyfrę na kolor – i tak zamiast #ff0033 można to zapisać skrótowo #f03.

Barwy samego tekstu reguluje atrybut color:, np. dodanie style="color: PaleGreen" spowoduje, że tekst będzie jasnozielony. Spacja po dwukropku jest opcjonalna, podobnie wielkość liter w nazwie barwy nie ma znaczenia. W przykładach wyróżnienie wielkimi literami zostało zastosowane jedynie dla zwiększenia czytelności.

Określenia barwy tła i tekstu można oczywiście zestawiać razem (przedzielając je średnikiem) np. style="background-color:Maroon; color:White".

Przykłady kolorowania

Zastosowanie poniższego kodu...

{| class="wikitable"
|-
| style="background-color:PowderBlue" | kolor szaroniebieski
| style="background-color:Khaki" | kolor khaki
| style="color:DarkKhaki" | ciemny kolor khaki (tekstu)
| style="color:#00f" | niebieski podany szesnastkowo
|}

...daje taki efekt:

kolor szaroniebieski kolor khaki ciemny kolor khaki (tekstu) niebieski podany szesnastkowo

Jeżeli chcemy ustalić kolor dla całego wiersza, to można zrobić to, wpisując określenie stylu po znakach rozpoczęcia nowego wiersza "|-". Na przykład:

{| class="wikitable"
|- style="background-color:PaleGreen"
| jeden kolor
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|- style="background-color:Maroon; color:White"
| tu kolor wg wiersza
| tu też domyślny wybrany
| style="background-color:Chocolate" | a tu zmiana domyślnego koloru tła
| a tu znowu jest domyślny
|}

...co daje:

jeden kolor we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
tu kolor wg wiersza tu też domyślny wybrany a tu zmiana domyślnego koloru tła a tu znowu jest domyślny

Tabele kolorów

15px Osobna strona: Pomoc:Kolory.

Właściwości tekstu

Teksty w tabeli da się modyfikować tak samo jak zwykły tekst. Dodatkowo do całego wiersza da się zastosować:

{| class="wikitable"
|- style="font-style:italic"
| kursywa 
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|- a style="font-weight:bold"
| pogrubienie
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|- a style="color:Green"
| zielony tekst
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|- a style="color:Green"
| tu nadany kolor tego wiersza
| tu też kolor tego wiersza
| a style="font-weight:bold" | a tu pogrubienie jednej komórki
| a tu znowu jest nadany
|- style="font-size:125%"
| powiększony (125%) tekst
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|- style="font-size:75%"
| pomniejszony (75%) tekst
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|- a style="font-weight:bold; font-style:italic"
| jednocześnie pogrubiony i kursywa
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|- a style="font-weight:bold; font-style:italic; color:Green"
| jednocześnie pogrubiony; kursywa i zielony
| we wszystkich
| czterech komórkach
| tego wiersza
|}
kursywa we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
pogrubienie we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
zielony tekst we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
tu nadany kolor tego wiersza tu też kolor tego wiersza a tu pogrubienie jednej komórki a tu znowu jest nadany
powiększony (125%) tekst we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
pomniejszony (75%) tekst we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
jednocześnie pogrubiony i kursywa we wszystkich czterech komórkach tego wiersza
jednocześnie pogrubiony; kursywa i zielony we wszystkich czterech komórkach tego wiersza

Łączenie komórek

W kilku wierszach – parametr rowspan

{| class="wikitable"
| Kolumna 1, wiersz 1
| rowspan=2 | Kolumna 2, wiersz 1 (oraz 2)
| Kolumna 3, wiersz 1
|-
| Kolumna 1, wiersz 2
| Kolumna 3, wiersz 2
|}
Kolumna 1, wiersz 1 Kolumna 2, wiersz 1 (oraz 2) Kolumna 3, wiersz 1
Kolumna 1, wiersz 2 Kolumna 3, wiersz 2

rowspan powoduje rozciągnięcie kolumny na kilka wierszy


W kilku kolumnach – parametr colspan

{| class="wikitable"
| Kolumna 1, wiersz 1
| colspan=2 | Kolumna 2 (i 3), wiersz 1
|-
| Kolumna 1, wiersz 2
| Kolumna 2, wiersz 2
| Kolumna 3, wiersz 2
|}
Kolumna 1, wiersz 1 Kolumna 2 (i 3), wiersz 1
Kolumna 1, wiersz 2 Kolumna 2, wiersz 2 Kolumna 3, wiersz 2

colspan powoduje rozciągnięcie komórki na kilka kolumn.

Mieszane łączenie

{| class="wikitable" style="text-align:left"
! kolumna 1 (nagłówek)
! kolumna 2 (nagłówek)
! kolumna 3 (nagłówek)
! kolumna 4 (nagłówek)
|-
| kolumna 1, wiersz 1
| colspan=2 | kolumna 2 i 3, wiersz 1
| rowspan=2 | kolumna 4, wiersz 1 i 2
|-
| colspan="3" | kolumna 1, 2 i 3, wiersz 2
|-
| kolumna 1, wiersz 3
| colspan="3" rowspan="2" | kolumna 2, 3 i 4, wiersz 3 i 4
|-
| kolumna 1, wiersz 4
|}
kolumna 1 (nagłówek) kolumna 2 (nagłówek) kolumna 3 (nagłówek) kolumna 4 (nagłówek)
kolumna 1, wiersz 1 kolumna 2 i 3, wiersz 1 kolumna 4, wiersz 1 i 2
kolumna 1, 2 i 3, wiersz 2
kolumna 1, wiersz 3 kolumna 2, 3 i 4, wiersz 3 i 4
kolumna 1, wiersz 4

Tabela zagnieżdżona

poniższy kod...

{| border=1
| komórka 1 tabeli zewnętrznej
|
{| border=1 style="background:blue"
| tabela
|-
| zagnieżdżona
|}
| komórka 3 tabeli zewnętrznej
|}

...dodaje tabelę zagnieżdżoną w drugiej komórce tabeli zewnętrznej

komórka 1 tabeli zewnętrznej
tabela
zagnieżdżona
komórka 3 tabeli zewnętrznej

Kilka tabel obok siebie

Często się pojawia to pytanie – jak ułożyć obok siebie, a nie pod sobą. Można użyć do tego nadrzędnej tabeli, ale to powoduje problemy dla użytkowników, którzy mają małą rozdzielczość ekranu. Znacznie lepiej jest otoczyć tabelki elementem <div> z opływaniem do lewej (float:left). Dzięki temu, zależnie od rozdzielczości monitora użytkownika, obok siebie widoczna będzie optymalna liczba tabelek.

Przykładowy kod:

<div style="float:left">
{|class="wikitable"
|tab1 A
|tab1 B
|tab1 C
|tab1 D
|-
|A coś tam
|B coś tam
|C coś tam
|D coś tam
|}
</div>
<div style="float:left">
{|class="wikitable"
|tab2 A
|tab2 B
|tab2 C
|tab2 D
|-
|A coś tu i tam
|B coś tu i tam
|C coś tu i tam
|D coś tu i tam
|}
</div>
<div style="float:left">
{|class="wikitable"
|tab3 A
|tab3 B
|tab3 C
|tab3 D
|-
|A coś tu i tu
|B coś tu i tu
|C coś tu i tu
|D coś tu i tu
|}
</div>
<div>
{|class="wikitable"
|tab4 A
|tab4 B
|tab4 C
|tab4 D
|-
|A coś tam i tam
|B coś tam i tam
|C coś tam i tam
|D coś tam i tam
|}
</div>

Efekt widoczny poniżej:

tab1 A tab1 B tab1 C tab1 D
A coś tam B coś tam C coś tam D coś tam
tab2 A tab2 B tab2 C tab2 D
A coś tu i tam B coś tu i tam C coś tu i tam D coś tu i tam
tab3 A tab3 B tab3 C tab3 D
A coś tu i tu B coś tu i tu C coś tu i tu D coś tu i tu
tab4 A tab4 B tab4 C tab4 D
A coś tam i tam B coś tam i tam C coś tam i tam D coś tam i tam
Pamiętaj!
Zwróć uwagę, że do ostatniej tabelki nie należy dodawać float: left, co powoduje wyświetlanie dalszego tekstu poniżej, a nie z prawej strony tabelek.

Kilka tabel z wyrównanymi kolumnami

Tabele z kolumnami o dynamicznej szerokości

Numer Tytuł Autor Czas
1. "We Got The Party" Greg Wells, Kara DioGuardi 3:37
Numer Tytuł
1. "Life's What You Make It" (live)
Numer Tytuł Autor Czas
1. "See You Again" Miley Cyrus, Armato, James 3:10

Tabele z wyrównanymi kolumnami stałej szerokości

Numer Tytuł Autor Czas
1. "We Got The Party" Greg Wells, Kara DioGuardi 3:37
Numer Tytuł
1. "Life's What You Make It" (live)
Numer Tytuł Autor Czas
1. "See You Again" Miley Cyrus, Armato, James 3:10


Kody

Kod tabel z kolumnami o dynamicznej szerokości
{|
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Numer !! Tytuł !! Autor !! Czas
|-
| 1. || "[[We Got the Party|We Got The Party]]" || Greg Wells, Kara DioGuardi || 3:37
|}
 
{|
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Numer !! Tytuł !!
|-
| 1. || "Life's What You Make It" <small>(live)</small>
|}
 
{|
|- bgcolor="#CCCCCC"
! Numer !! Tytuł !! Autor !! Czas
|-
| 1. || "[[See You Again]]" || Miley Cyrus, Armato, James || 3:10
|}
Kod tabel z wyrównanymi kolumnami stałej szerokości
{|
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="30px"| Numer
! width="180px"| Tytuł
! width="250px"| Autor
! width="35px"| Czas
|-
| 1. || "[[We Got the Party|We Got The Party]]" || Greg Wells, Kara DioGuardi || 3:37
|}
 
{|
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="30px"| Numer
! width="180px"| Tytuł
|-
| 1. || "Life's What You Make It" <small>(live)</small>
|}
 
{|
|- bgcolor="#CCCCCC"
! width="30px"| Numer
! width="180px"| Tytuł
! width="250px"| Autor
! width="35px"| Czas
|-
| 1. || "[[See You Again]]" || Miley Cyrus, Armato, James || 3:10
|}

Sortowanie danych w tabelach

Istnieje specjalna opcja, która pozwala na sortowanie danych w kolumnach tabeli. Aby ją uzyskać, należy zastąpić class="wikitable" opcją class="wikitable sortable" tak jak w poniższym kodzie.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
! style="width:100px" | Kolumna główna
! style="width:80px" | Sortowanie alfabetyczne
! style="width:80px" | Sortowanie wg liczb
! style="width:80px" | Sortowanie z innymi znakami
|-
! Rok 2006
| Muzyka
| 245
| 18
|-
! Rok 2005
| Literatura
| 127
| -
|-
! Rok 2004
| Technika
| 52
| 32
|-
! Rok 2006
| Łucznictwo
| 21,12
| 987
|-
! Rok 2003
| Ogrodnictwo
| 21
| ?
|}

Kod ten pozwoli uzyskać poniższą tabelę, w której, klikając w "znaczek klepsydry" w nagłówku, czytelnik uzyskuje sortowanie zmiennych umieszczonych w kolumnach.

Kolumna główna Sortowanie alfabetyczne Sortowanie liczb Sortowanie z innymi znakami
Rok 2006 Muzyka 245 18
Rok 2005 technika 127 -
Rok 2004 Technika 52 32
Rok 2006 Łucznictwo 21,12 987
Rok 2003 Ogrodnictwo 21  ?


Istnieje możliwość wskazania, aby niektóre kolumny nie mogły być użyte do sortowania tabeli:

Kolumna główna Po tej kolumnie nie sortujemy Sortowanie liczb
Rok 2006 TakT 245
Rok 2005 NieN 127
Rok 2003 nie sortujemy 21

Efekt uzyskuje się, dodając class="unsortable" w opisie kolumny w pierwszym wierszu (nagłówku) tabeli:

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
! width="100px" | Kolumna główna
! width="80px" class="unsortable" | Nie sortujemy
! width="80px" | Sortowanie liczb
...

Można również wskazać, aby dolne wiersze nie podlegały sortowaniu i zawsze zostawały na dole tabeli:

Kolumna główna Po tej kolumnie nie sortujemy Sortowanie liczb
Rok 2006 TakT 245
Rok 2005 NieN 127
Rok 2003 nie sortujemy 21
Podsumowanie Sortowanie tabel nie jest trudne 45

Tu wystarczy podać atrybut wiersza class="sortbottom":

|-
! Rok 2003
| nie sortujemy
| 21
|- class="sortbottom"
! Podsumowanie
| Sortowanie tabel nie jest trudne
| 45
|}

Sortowanie dat w tabelach

15px Zobacz też: Szablon:Dts.

Zasadniczo daty w tabelach są prawidłowo sortowane wyłącznie, gdy podane są w cyfrowym formacie rok-miesiąc-dzień, który nie jest powszechnie używany. W tym celu utworzono szablon {{dts}}, który pozwala prawidłowo sortować daty w tabelach. Przykładowo następujący wiki-kod...

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right"
!Kolumna główna
!Sortowanie dat
!Sortowanie liczb
|-
! Pozycja 1
| {{dts|01|01|1999}}
| 245
|-
! Pozycja 2
| {{dts|03|07|1995}}
| 127
|-
! Pozycja 3
| {{dts|07|03|1997}}
| 21
|}

...produkuje następującą tabelę, w której daty są prawidłowo wyświetlone i mogą być sortowane:

Kolumna główna Sortowanie dat Sortowanie liczb
Pozycja 1 1999-01-011 stycznia 1999 245
Pozycja 2 1995-07-033 lipca 1995 127
Pozycja 3 1997-03-077 marca 1997 21

Sortowanie nazwisk w tabelach

15px Zobacz też: Szablon:Sortname.

Problemy może sprawiać również sortowanie biogramów w tabelach według nazwisk, ponieważ hasła w Wikipedii są nazywane w formacie imię-nazwisko. W celu prawidłowego sortowania nazwisk utworzono szablon {{sortname}}, który rozwiązuje ten problem. Przykładowo kod...

{| class="wikitable sortable"
!Imię i nazwisko
!Dziedzina
!Rok
|-
|{{sortname|Greg|Walden}}
|polityk
|1991
|-
|{{sortname|Wes|Cooley}}
|działacz
|1996
|-
|{{sortname|Smith|Dennis|Denny Smith}}
|aktywista
|1994
|-
|{{sortname|Pete|Sampras}}
|sportowiec
|1993
|}

...daje tabelę, w której nazwiska mogą być sortowane według nazwisk:

Imię i nazwisko Dziedzina Rok
Walden, GregGreg Walden polityk 1991
Cooley, WesWes Cooley działacz 1996
Dennis, SmithSmith Dennis aktywista 1994
Sampras, PetePete Sampras sportowiec 1993

Sortowanie tabel zawierających grafiki

Szablon {{sortkey}} pozwala na poprzedzenie zawartości komórki kluczem sortowania i uczynienie go niewidzialnym. Jest to przydatne, kiedy kolumna zawiera np. grafiki, a nie nazwiska. Przykładowe zastosowanie: polskie lotniska.

Zestawienie i objaśnienia kodów tabeli

Kod Zastosowanie
 • {|
 • |+
 • !
 • |
 • ||
 • |-
 • |}
 • Rozpoczyna tabelę (po tych znakach wpisujemy style, klasy itp. dla całej tabelki)
 • Dodaje tytuł nad tabelą
 • Nowa kolumna nagłówka (pionowe)
 • Nowa kolumna (pionowe)
 • równoważne "<br />" (nowy wiersz) + "|" (nowa kolumna)
 • Nowy wiersz (poziome)
 • Kończy tabelę
 • align="right"
 • valign="top"
 • border="1"
 • cellspacing="0"
 • cellpadding="3"
 • Wyrównanie tabelki (right/left – do prawej/do lewej)
 • Wyrównanie zawartości tabelki do góry (należy wpisać w każdej kolumnie - po "|", której treść ma być wyrównana do góry)
 • Grubość krawędzi tabelki
 • Odstępy między komórkami tabelki
 • Odstępy między tekstem a krawędziami komórki
 • class="wikitable"
 • Określenie klasy tabelki (zalecana właśnie wikitable).
  Dodatkowe klasy do tej samej tabelki można ewentualnie podać po spacji
  (np. class="wikitable error" da w wyniku tabelkę z dużymi czerwonymi napisami)
 • class="sortable"
 • Włączenie sortowania tabeli po wybranych kolumnach – do użycia po {|
 • class="unsortable"
 • Wyłączenie kolumny z sortowania – do użycia w kolumnie, w pierwszym wierszu
 • class="sortbottom"
 • Wyłączenie wiersza z sortowania – do użycia w opisie wiersza, zaraz po |-
 • style="
  • width: 30%;
  • text-align:left;
  • text-align:center;
  • text-align:right;
  • border: 1px solid #FFFFFF;
 •  ;"
 • Otwieranie określeń stylów
  • Tabelka zajmie 30% szerokości artykułu
  • Wyrównanie tekstu do lewej
  • ... do środka
  • ... do prawej
  • Grubość, styl i kolor obramowania komórki
 • Po każdej wartości stawiamy średnik (;), a na końcu wszystko zamykamy cudzysłowem (").
 • | wartość |
  • | rowspan=n |
  • | colspan=n |
  • | bgcolor="FFF2B2" |
 • W ten sposób możemy wstawić, styl, tło, klasę, dla pojedynczego wersu, np.
  • Scala n komórek w pionie
  • Scala n komórek w poziomie
  • Zabarwia tło komórki na kolor ciemnożółty
Powoduje, że tabelka jest wyrównywana względem tekstu,
np. względem kolejnej sekcji artykułu

Szablony do użycia w tabelach

Wszystkie szablony do zastosowania w tabelach można znaleźć w odpowiedniej kategorii. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nadużywanie tych szablonów może znacznie spowolnić generowanie stron i niepotrzebnie obciążać serwery.

Kod i zastosowanie Efekt
{{tak}} oraz {{nie}} - wstawiające grafikę

{{yes}} oraz {{no}} lub {{yes|jakiś tekst}} oraz {{no|jakiś przeczący tekst}} - dodające styl komórki

{| class="wikitable" width="50%"
|-
| {{tak}} za
| {{nie}} przeciw
|-
| {{yes}}
| {{no}}
|-
| {{yes|Raczej tak}}
| {{no|Prawdopodobnie nie}}
|}
TakT za NieN przeciw
Tak Nie
Raczej tak Prawdopodobnie nie
{{L|200}}

Formatowanie, wyrównywanie i poprawne sortowanie liczb w tabelach

Wartość &0000000000000200.000000200

Ukrywanie tekstu w tabeli

{| class="wikitable collapsible collapsed"
! Nagłówek
|-
|Ukryty tekst...
|-
|...dalszy ciąg.
|}

co daje w rezultacie:

Informacje dla osób znających znaczniki (X)HTML

Odpowiedniki znaczników HTML i formatowania Wiki
HTML Wiki
bez parametrów
<table> {|
</table> |}
<caption> |+
<tr> |-
<th> !
<td> |
z parametrami
<table parametr="coś"> {| parametr="coś"
<caption parametr="coś">zawartość... |+ parametr="coś" | zawartość...
<tr parametr="coś"> |- parametr="coś"
<th parametr="coś">zawartość... ! parametr="coś" | zawartość...
<td parametr="coś">zawartość... | parametr="coś" | zawartość...

Wszystkie podane powyżej elementy formatowania Wiki należy zawsze zaczynać w nowym wierszu w przeciwnym wypadku nie zostaną rozpoznane. Można jednak wstawiać wiele komórek w jednym wierszu, wówczas kolejne komórki są oddzielane podwójną kreską pionową (lub wykrzyknikami w wypadku nagłówka).

Wiele komórek w jednym wierszu
HTML Wiki
<td>1</td><td>2</td><td>3</td> | 1 || 2 || 3
<th>1</th><th>2</th><th>3</th> ! 1 !! 2 !! 3
<td>1</td><td style="color:green">2</td><td>3</td> | 1 ||style="color:green"|2 || 3
<th>1</th><th style="color:green">2</th><th>3</th> ! 1 !!style="color:green"|2 !! 3

Spacje przed i po znakami formatowania Wiki nie mają znaczenia, jednak (podobnie jak wcześnie) przed pierwszym elementem (tutaj "|" lub "!") muszą znajdować się znaki nowego wiersza. Innymi słowy muszą być pierwszym znakiem w wierszu.

Jak przerobić istniejącą tabelę na format wiki

Jeśli tabela jest w formacie (X)HTML

Pomocne będą następujące narzędzia:

Jeśli tabela jest w formacie arkusza kalkulacyjnego

 • Można zapisać tabelę jako (X)HTML i skorzystać z konwerterów (powyżej)
 • Można skorzystać z Open Office w wersji 2.4 i wyższej i wybrać Plik → Eksport, a następnie z listy formatów: MediaWiki. Uwaga! W wersji 3.2 możliwość eksportu została przeniesiona do rozszerzenia Sun Wiki Publisher.
 • Dla bardzo prostych tabel, można skorzystać z narzędzi: Copy & Paste Excel-to-Wiki Converter lub Tab2Wiki - wklejamy komórki i naciskamy przycisk.
Uwaga: po skorzystaniu z takich narzędzi i wklejeniu tabeli do artykułu, warto zawsze użyć przycisku "Pokaż podgląd".
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony